Mad & Mirakler – Dag 6

livsstilsændring på 21 dage

INDRE RO – DAG 6

– bevægelse for

“Amazonen” & “Tænkeren”

 

Man har længe kendt til det gen, som viderebringer “opskriften” på, hvordan cellerne skal lave Catechol-O-Methyltransferase (COMT). Det er et enzym, der nedbryder visse kemiske budbringere (fra kroppen til hjernen), der kaldes neurotransmitterne, nemlig adrenalin, noradrenalin og dopamin – med andre ord stress-hormoner. Enzymerne nedbryder også østrogen”affaldsprodukter” samt fødevarer, der indeholder catecholer. Enzymerne produceres både i kroppen og hjernen, men den største koncentration produceres i leveren i forbindelse med methyleringsprocesserne.

Vi har alle 2 kopier af genet i alle celler: Et fra far og et fra mor. Der er to slags genetiske variationer, hvilket betyder, at “perlekæden” af aminosyrer i DNA’et kan have 3 par-varianter: A/A, A/G eller G/G. De kaldes også +/+, +/- og -/- eller Met/Met, Met/Val og Val/Val.

Det skønnes, at den største del af befolkningen har dén variation, der indeholder en kopi af hver (dvs. +/- , A/G, Met/Val) og at ca. 1/4 har to kopier af samme gen. Interessant nok er det ca. samme fordelingsforhold, når det drejer sig om fordelingen af kvinder med svære gener ifm overgangsalderen. Denne beskrivelse giver dig mulighed for at blive bedre i stand til at fastslå din genetiske type.

Lige præcis COMT-genet har stor indflydelse på din personlighed og karaktertræk. Derfor har forskerne også givet de to karaktertræk der relaterer sig til yderkombinationerne, dvs +/+ (langsom) og -/- (hurtig) hvert sit kælenavn: The Warrior og the Worrier.. altså Krigeren/Amazonen som jeg kalder den kvindelige version og Tænkeren. Inden jeg dykker lidt ned i deres psykologiske profiler, vil jeg skynde mig at understrege, at den ene ikke er bedre end den anden. Begge har fordele og ulemper. Det drejer sig i virkeligheden i langt højere grad om at anlægge en livsstil der giver dem mulighed for at stråle dér, hvor de er stærkest – og så minimere de situationer, hvor de har det sværest.

Vigtigt er det også at understrege, at COMT-genets funktions-måde på ingen måde kan stå alene, når det drejer sig om at definere en persons personlighedskarakteristika. En kombination af de vigtigste geners variationer OG det miljø de agerer i (epigenetisk påvirkning), giver selvfølgelig et langt mere retvisende billede af en persons karakteristika.

AMAZONEN

Har du amazone-genet har du også en hurtig COMT enzym-aktivitet og nedbryder dine stress-hormoner med lynest hast. Det betyder, at du faktisk befinder dig som en fisk i vandet i stressede situationer på jobbet – eller i eksamenssituationer, hvor du er ekspert i at holde hovedet koldt. Faktisk befinder du dig BEDST i pressede situationer, hvor din hjerne har den optimale mængde af stresshormoner (der ellers normalt er for lav) og du er i stand til at fokusere skarpt, træffe beslutninger og handle. Du farer rundt og uddelegerer opgaver og giver ordrer til højre og venstre, hvor andre brænder sammen af stress eller bliver handlingslammede. I fritiden dyrker du måske sport – konkurrencesport/holdsport.. evt. på eliteplan, hvor du hele tiden oparbejder den højere mængde stress-hormoner, som du har brug for. Du nyder måske også online computerspil, hvor du konkurrerer med andre deltagere, da du er i stand til at lægge perfekte strategier under pres eller du har en forkærlighed for spændingsfilm/thrillere og gyserfilm.

Amazonen er også typen, som ville kunne gå i krig og vende helskindet hjem uden en PTSD-diagnose – selv efter tortur – da du generelt har en høj smertetærskel.

Overraskende nok har det vist sig at Amazonen scorer højrere på empatisk og prosocial adfærd samt har en højere kapacitet til at håndtere ubehagelige stimuli (fx konflikter) – og opsøger dem måske ligefrem.

I de job-annoncer, hvor man efterspørger en “stress-resillient” eller “robust” ansøger, kan du roligt søge jobbet.

På minus-siden kan du have svært ved at tage dig sammen til noget og bliver flad og demotiveret, når tempoet ikke er højt nok eller opgaverne ikke spændende og afvekslende nok. Ja, du bliver måske ligefrem deprimeret. Din hukommelse og dit opmærksomheds-spand er mildest talt heller ikke optimalt. Du er sandsynligvis ikke den akademiske type, da du har svært ved at holde fokus. Snarere flyver din opmærksomhed fra det ene til det andet, og du har svært ved at færdiggøre opgaver – måske har du en grad af ADHD. Med andre ord mistrives du, når du ikke søger for at få dit daglige adrenalin/dopamin-kick. Får du dem ikke, er der større fare for, at du udvikler afhængigheder, der kan give dig dit kick – som fx shopping, spil, stoffer m. amfetamin-lignende virkning, sex, osv.

Teoretisk set, er det muligt, at Amazonens genetiske predisposition for en hurtig COMT-enzymaktivitet kan normaliseres ifm OA, hvor østrogenenniveauet går ned – og dermed også leverens methyleringshastighed. Forskning viser i øvrigt, at der findes flere ekstroverte blandt Amazonerne.

Bevægelse for en Amazone
For at bringe ro og balance i dit sind og krop er det nødvendigt med mere intense fysiske aktiviteter, hvor cardio indgår – gerne flere gange om dagen. Fx. små korte tabatas/HIIT (high intensity interval training) á 90 sek. På den måde bringer du din puls og dermed dit adrenalin i vejret flere gange i løbet af dagen.

TÆNKEREN/GENIET

Hvis du har tænker-genet, var din COMT-enzymaktivitet i forvejen op til 4 gange langsommere FØR overgangsalderen. I forbindelse med OA vil genet derfor blive endnu langsommere fordi leverens aktivitetsniveau går ned og østrogenniveuerne kan blive skyhøje i perioder (østrogen gør COMT-genet langsommere). Det betyder, at du har meget store mængder dopamin og stress-hormonniveauer drønende rundt i blodbanen i døgndrift (og østrogen). Er genet i balance, vil de høje hormonniveauer medføre en stærkt forhøjet evne til fokus, koncentration, hukommelse, analyse, kreativitet og høje præstationer på mange områder. Derfor er det også blandt COMT+/+ typerne man finder de højeste IQ scores. De kan have gang i mange krævende opgaver på een gang og tager gerne natten til hjælp (da de ofte er friske om aftenen/natten pga de højere stresshormon-niveauer).

De kan som sagt holde fokus og har staminaen til at færdiggøre alle opgaverne – såfremt de ikke stresses FOR MEGET og for pludseligt. De har brug for at vænne sig gradvist til en arbejdsopgave/arbejdsmiljø. Deres stamina og præstation er signifikant højere end Amazonens hvis de vænnes til situationen – ja selv en relativt stresset situation – gradvist og kontinuerligt. Hvis du er en tænker, vil du være en dygtig akademiker og forsker, men er måske dårlig til at præstere under pres som fx eksamen og præsentationer (med mindre du har forberedt dig rigtig godt). Du elsker at gå i dybden og forstå dine omgivelser. Du foretrækker sandsynligvis at arbejde i rolige omgivelser (ikke store fælleskontorer) hvor stimuli befinder sig i den lave ende. Du får sandsynligvis også dine store idéer og aha-oplevelser på dine mange gå-ture i naturen. Du har masser af motivation og sandsynligvis i godt humør det meste af tiden. Du ser generelt livet fra den positive side og har en god selvtillid og et sundt sexdrive.

På minus-siden har vi selvfølgelig den nedsatte evne til at håndtere stærkt stressende situationer – ikke mindst på jobbet, hvor du som tænker lukker helt ned og får problemer med at kunne opretholde dit ellers normalt høje præstationsniveau. Står det på i længere tid og/eller nærmer du dig OA, kan det kamme over og blive til deciderede angstproblematikker – herunder panikangst – men også føre til en kort lunte og generel irritation. Du begynder at lukke dig inde/isolere dig for at lukke impulserne ude (du er desuden oftest en introvert type) – og slippe for konstant at scanne andre menneskers mulige negative følelser. Men det hjælper ikke nødvendigvis så godt, for nu kan du rigtig få fred til at bekymre dig. Du gennemtænker og analyserer alle tænkelige (negative) scenarier og bliver endnu mere stresset.

Tænkeren i bevægelse

Bevægelse er rigtig godt for Tænkeren, fordi bevægelse får blodcirkulationen i gang og dermed udskillelse af stresshormonerne. Men modsat Amazonens høj-intensitets motionspraksis, bør bevægelses-typen for Tænkeren inkludere balancering af sind og tanker – altså inkludere dennes stærke side, som er fokus og vedholdenhed. Det betyder raske gåture med fokus på sanser og åndedræt, men særligt Tai Chi, Qi Gong og flow-yoga er eminente former for bevægelse kombineret med bevidst fokus. Gabrielle Roths 5 rytmer (dans) er også perfekt til formålet – helst flere gange dagligt for at tage toppen af dopamin og adrenalin.

Er du både Amazone og Tænker?

De fleste af os (ca. 50 %) har en kopi af begge gener, hvilket betyder, at vi er mere fleksible og kan bruge begge typer, hvis situationen kalder på det. Overgangsalderen vil dog oftest også skubbe denne type ud af balance.. typisk mod Tænkeren fordi vores methylering bliver langsommere.

Dagens opgave
Kan du bedst identificere dig med Amazonen eller Tænkeren? Hvilken type var du før OA? – og hvilken er du mest nu? Bevæger du dig i overensstemmelse med din type? Hvis ikke, hvilken type bevægelse vil du begynde på i fremtiden?

 

 

0 kommentarer